NOWOŚCI WYDAWNICZE

Publikacja jest końcowym efektem projektu badawczego pt. „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (nr grantu 2013/09/B/HS3/04277

Andrzej Pelisiak, Centrum i peryferia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu na wschodnim Podkarpaciu i we wschodniej części polskich Karpat, Rzeszów 2018

Stanisław Rosik, Sylwia Jędrzejewska, Karol Kollinger red.: Hierofanie, wierzenia, obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem, Rzeszów 2018