Zakład Epoki Kamienia

Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak (Kierownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia)